Kho vải và cắt thủ công

Số lượng nhiều thì dập bằng máy.

Máy cắt đai thủ công

Máy cắt đai tự động nếu cắt nhiều

Máy cắt quai

Máy lập trình tam giác, hình vuông

Hoàn thành khâu ráp thành phẩm

Kiểm hàng