0968.744.939

Blog, Thông Tin Balo

Bảng Giá May Balo – Túi Xách

Bảng Giá May Balo – Túi Xách

Bảng giá may balo - Vải bố 600

số lượng

giá

Thời gian

khuyến mãi

30 - < 100

150.000 - 190.000

10 - 14 ngày

  • Tư vấn tận nơi
  • thiết kế miễn phí
  • Giao hàng miễn phí
  • May mẫu miễn phí

100 - < 300

80.000 -90.000

10 - 14 ngày

300 - < 500

65.000 - 80.000

10 - 14 ngày

> 500

LIÊN HỆ

10 - 30 ngày

Bảng giá may balo - Vải bố 2 màu và 1680D

số lượng

giá

Thời gian

khuyến mãi

30 - < 100

130.000 - 170.000

10 - 14 ngày

  • Tư vấn tận nơi
  • thiết kế miễn phí
  • Giao hàng miễn phí
  • May mẫu miễn phí

100 - < 300

100.000 - 110.000

10 - 14 ngày

300 - < 500

85.000 - 100.000

10 - 14 ngày

> 500

LIÊN HỆ

10 - 30 ngày

Bảng Giá May Balo – Túi Xách
Đánh giá Bài viết

Post Comment

 
DMCA.com Protection Status