0968.744.939

Blog, Thông Tin Balo

Kích Thước Balo Túi Xách

Kích Thước Balo Túi Xách

1. BALO

Balo có 4 kích thước chủ yếu: balo bé mầm non, balo học sinh tiểu học, balo học sinh cấp 2 và balo người lớn

loại balo/kích thước

mầm non

tiểu học

trung học

người lớn

Cao x Ngang x Rộng (cm)

25 x 30 x 10

35 x 25 x 10

40 x 28 x 12

44 x 30 x 15

Thứ nhất là balo bé mầm non. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 25 x 30 x 10 (cm) hoặc = 30 x 25 x 10 (cm)

Thứ hai là balo học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 38 x 25 x 10 (cm)

Thứ ba là balo học sinh trung học từ 12 đến 16 tuổi. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 40 x 28 x 12 (cm)

Thứ tư là balo học sinh người lớn. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 44 x 30 x 15 (cm)

2. TÚI XÁCH - VALI KÉO

Túi xách du lịch thông thường có kích thước: cao x ngang x rộng = 30 x 40 x 18 (cm). Nhưng cũng có thể thay đổi theo yêu cầu. Ví dụ: 30 x 50 x 20 (cm)

Túi kéo du lịch: cao x ngang x rộng = 50 x 31 x 28 (cm)

Vali kéo có 3 kích thước: đại ( Cao x Ngang x Rộng = 70 x 45 x 28 cm), trung ( Cao x Ngang x Rộng = 60 x 45 x 28 cm) và tiểu ( Cao x Ngang x Rộng = 50 x 45 x 28 cm)

Túi laptop: cao x ngang x rộng = 29 x 41 x 8 (cm)

3. TÚI ĐEO CHÉO - TÚI IPAD

Túi đeo chéo: cao x ngang x rộng = 25 x 15 x 7 (cm)

Túi đeo ipad: cao x ngang x rộng = 27 x 24 x 5 (cm)

Kích Thước Balo Túi Xách
5 (100%) 1 vote

Post Comment

 
DMCA.com Protection Status