0968.744.939

Blog, Thông Tin Balo

Bảng Màu Vải May Balo

Bảng Màu Vải May Balo

Vải bố 2 màu hạt lớn 

Vải bố 2 màu hạt nhỏ

Vải 1680D

Vải wsf002b

Vải bố 600

Vải nylon 2 màu

Vải dù trái banh pvc

Vải dù 355 pvc

Vải 900D pvc

Vải 302 tẩy cao su

Vải 1680D caro

Vải 840D pvc

Vải 420D pvc

Vải simily

Lưới 1004

Bảng Màu Vải May Balo
5 (100%) 1 vote

Post Comment

 
DMCA.com Protection Status