Monthly Archives: Tháng Tư 2018

Bảng Giá May Balo – Túi Xách

Bảng giá may balo - Vải bố 600

số lượng

giá

Thời gian

khuyến mãi

30 - < 100

150.000 - 190.000

10 - 14 ngày

  • Tư vấn tận nơi
  • thiết kế miễn phí
  • Giao hàng miễn phí
  • May mẫu miễn phí

100 - < 300

80.000 -90.000

10 - 14 ngày

300 - < 500

65.000 - 80.000

10 - 14 ngày

> 500

LIÊN HỆ

10 - 30 ngày

Bảng giá may balo - Vải bố 2 màu và 1680D

số lượng

giá

Thời gian

khuyến mãi

30 - < 100

130.000 - 170.000

10 - 14 ngày

  • Tư vấn tận nơi
  • thiết kế miễn phí
  • Giao hàng miễn phí
  • May mẫu miễn phí

100 - < 300

100.000 - 110.000

10 - 14 ngày

300 - < 500

85.000 - 100.000

10 - 14 ngày

> 500

LIÊN HỆ

10 - 30 ngày

Kích Thước Balo Túi Xách

1. BALO

Balo có 4 kích thước chủ yếu: balo bé mầm non, balo học sinh tiểu học, balo học sinh cấp 2 và balo người lớn

loại balo/kích thước

mầm non

tiểu học

trung học

người lớn

Cao x Ngang x Rộng (cm)

25 x 30 x 10

35 x 25 x 10

40 x 28 x 12

44 x 30 x 15

Thứ nhất là balo bé mầm non. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 25 x 30 x 10 (cm) hoặc = 30 x 25 x 10 (cm)

Thứ hai là balo học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 38 x 25 x 10 (cm)

Thứ ba là balo học sinh trung học từ 12 đến 16 tuổi. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 40 x 28 x 12 (cm)

Thứ tư là balo học sinh người lớn. Kích thước thông thường: cao x ngang x rộng = 44 x 30 x 15 (cm)

2. TÚI XÁCH - VALI KÉO

Túi xách du lịch thông thường có kích thước: cao x ngang x rộng = 30 x 40 x 18 (cm). Nhưng cũng có thể thay đổi theo yêu cầu. Ví dụ: 30 x 50 x 20 (cm)

Túi kéo du lịch: cao x ngang x rộng = 50 x 31 x 28 (cm)

Vali kéo có 3 kích thước: đại ( Cao x Ngang x Rộng = 70 x 45 x 28 cm), trung ( Cao x Ngang x Rộng = 60 x 45 x 28 cm) và tiểu ( Cao x Ngang x Rộng = 50 x 45 x 28 cm)

Túi laptop: cao x ngang x rộng = 29 x 41 x 8 (cm)

3. TÚI ĐEO CHÉO - TÚI IPAD

Túi đeo chéo: cao x ngang x rộng = 25 x 15 x 7 (cm)

Túi đeo ipad: cao x ngang x rộng = 27 x 24 x 5 (cm)